Happy Me Zuidhorn


Voor wie


Voor wie?

Alle kinderen die in staat zijn om in een groep te functioneren en gedeelde aandacht te krijgen, zijn welkom. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om het vormen van een positief zelfbeeld, het goed leren omgaan met leeftijdgenoten en/of het zich leren uiten op het gebied van emoties en gedachten.

Om die reden is de cursus voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrische klachten minder geschikt. Bij twijfel zal dit ook individueel door ons beoordeeld worden. 

 

Leeftijd: De Happy Me is voor alle kinderen van 9 t/m 11 jaar. De Happy You is voor tieners van 12-14 jaar

 

Wie geven de cursus?

Beide trainingen worden gegeven door Hanneke Noordhof en Rosemarijn Wierenga .

 

Hanneke Noordhof is psycho-sociaal therapeut en heeft een eigen praktijk in (kinder)Coaching, training & Advies.

Zij is moeder van drie kinderen in de leeftijd van 9 - 15 en woont in Zuidhorn. Zij is gecertificeerd voor het geven van deze cursus.

 

Rosemarijn Wierenga is afgestudeerd Sociaal Pedagogisch hulpverlener en stagedocent aan de Hogeschool in Zwolle.

Zij is moeder van vier kinderen in de leeftijd van 7 - 14 jaar en woont ook in Zuidhorn.

Ook Rosemarijn bezit het certificaat van trainer 'Happy me'.

 

 

De rol van de ouders/opvoeders is erg belangrijk!

Om echt rendement uit de training te halen is het belangrijk dat ook de context van het kind wordt ingeschakeld. Om die reden is het volgen van de ouderavond (één gemeenschappelijk en één individueel) een voorwaarde om mee te doen aan Happy Me of Happy You. Hierdoor krijgt u als ouders/opvoeders een beter beeld van wat er in de training wordt aangeleerd. Daarnaast kunt u handreikingen krijgen over hoe u er zelf aan kunt bijdragen dat de inhoud eige  gemaakt wordt en toegepast blijft worden voor uw kind.

Daarnaast schrijven wij als trainers een kort verslag over de ontwikkelingen van uw kind tijdens  het verloop van de training. Dit verslag krijgt u als ouders/opvoeders mee na afloop van de training. Dit verslag zal aan de ouders worden meegegeven.In een afsluitend oudergesprek van 20 min is gelegenheid hierover met de trainers van gedachten te wisselen.

Ook bestaat de mogelijkheid om met Hanneke een individueel traject in te gaan na afloop van de cursus.

 

Duur en Aanmelden

De Happy Me training omvat 8 bijeenkomsten van 1 3/4 uur, een gezamenlijke ouderbijeenkomst en een 20 min gesprek na afloop.

De training is ingepland op de maandagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

De cursus wordt gegeven aan de Wegastraat 4 te Zuidhorn.

 

De Happy You training omvat 10 bijeenkomsten van 1,5 uur, een gezamenlijke ouderbijeenkomst en een 20 min gesprek na afloop.

Deze training wordt gegeven op de donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur

 

De kosten van de Happy Me bedragen 150 euro, dit is inclusief de ouderbijeenkomst, het prive-gesprek,  een werkmap en werkmateriaal voor de kinderen.

 

De kosten van de Happy You bedragen 175 euro, dit is inclusief de ouderbijeenkomst, het prive-gesprek, een werkmap en werkmateriaal voor de tieners.

 

 

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar h.noordhof@ziggo.nl of roos@wijnstate.nl  Wij zullen u dan een aanmeldformulier toesturen. U kunt ook het aanmeldformulier van deze site downloaden en opsturen naar onderstaand postadres. Bij zes aanmeldingen is de groep vol. Aanmeldingen die daarna bij ons binnenkomen worden op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt dan van ons bericht wanneer een nieuwe groep wordt gestart.

 

Postadres 'Happy Me/ Happy You':

 

Troelstraweg 17

9801 KR Zuidhorn Printable Version